2432. CADDE NO:35 ÜMİTKÖY ANKARA

Tel: 0(312)-236 01 02

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Göğüs Hastalıkları

Dr.Filiz Çağla Uyanusta Küçük

Kişisel Bilgiler:

Doğum yeri ve yılı: Eskişehir- 21.06.1972

E-posta: caglauyanusta@yahoo.com

 

Eğitim :

Süreyyapaşa Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi  1998-2003

Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi 1988-1995

Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi

 

Çalışılan Hastaneler:

A Hekim Plaza ( 2018 - )

Arte Cerrahi Hastanesi ( 2015 – 2018 )

SB Yıldırım Beyazıt   Eğitim Araştırma  Hastanesi  Göğüs Hastalıkları Kliniği ( 2003-2015 )

Süreyyapaşa Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi ( 1998-2003 )

Anadolu Üniversitesi  Mediko Sosyal Merkezi 1997-1998

 

Üye Olunan Dernekler:

Türk Toraks Derneği (TTD)

 • Halen TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Sekreteridir ( 2018 - )

 • TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanlığı ( 2016 -2018 )

 • TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sekreterliği ( 2012-2016 )

 • TTD Ankara Şube Sekreterliği ( 2010 – 2012 )

 • TTD Uzman Temsilciliği 

 • TTD Asistan temsilciliği yapmıştır.

Sigara Sağlık Ulusal Komitesi (Yürütme Kurulu Üyesi)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Avrupa Solunum Derneği (ERS)

 

Kurs ve Sertifikalar:

MECOR Kursu 2011

TTD GARD Eğitici Eğitimi Kursu 2011

TTD SÖZ Projesi Eğiticilerin Eğitimi Kursu 2011

Pulmoner Hipertansiyon Kursu -Münih 2011

TTD Tütün Kontrolü Kursu

TTD Pulmoner Rehabilitasyon Kursu  ( Teorik + Pratik: Atatürk Göğüs HH)

TTD Yoğun Bakım Kursu ( 2 kez , teorik ve pratik eğitim : HUTF Dahili Yoğun Bakım, AUTF Göğüs Hast. Yoğun Bakımda eğitim almış ancak aktif olarak YBÜ’nde çalışmamıştır)

TTD Uyku Hastalıkları Kursu ( Teorik eğitim tamamlandı, pratik eğitim tamamlanamadı)

TTD Bronkoalveolar Lavaj Kursu

Aile Planlaması Kursu  1995

Chelmsley Hospital , MarstonGreen , Birmingham, İngiltere  ( Bedensel ve Zihinsel Özürlüler Bakımevi ,  1992)

Yabancı dil:

İngilizce ( ÜDS 89)

 

Yayınlar:

Uyanusta Küçük F Ç., Mutlu E İ., Elbek O., Ersoy V., Tütün Kontrolünde ‘Sağlık’ ve ‘Hukuk’  Dili Ortaklığı Nasıl Olmalı ? How Should the Common Language of ‘Law’ and ‘Health ‘ in Tobacco Control be Constructed? STED, 2018, 27,28-31

http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2018/3_ozel.pdf

 

Uyanusta Küçük F Ç., Gençler ve Tütün Kontrolü ( Youth and Tobacco Control ), STED , 2017,26, 6-11

http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2017/may_haz_ozel.pdf

 

Uyanusta Küçük F Ç., Dünyada ve Türkiye’de Nargile Kullanımı ve Güncel Durum ( Waterpipe Use in the World and Turkey, Current Situation) , STED, 2016 ,25, 7-12 http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2016/2016_ozel.pdf

 

Uyanusta Küçük F Ç, Ilgaz A, Dünyada ve Türkiye’de Kömür Madeni Kazalarının Nedenleri  ( Causes of Coal Mine Accidents in the world and Turkey ) ,  Turk Thorac J 2015; 16(Suppl 1): S9-S14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5783105/

 

Öztuna F, Aytemur Z A, Elbek O, Kılınç O, Uyanusta Küçük Ç,Akçay Ş, Dağlı E,Tütün Bağımlılığında Dumansız Tütün Ürünleri Zarar Azaltma Yöntemi Olarak Kabul Edilebilir mi?( Can Smokeless Tobacco Products Be Accepted as a Harm Reduction Method in Tobacco Addiction?) TurkishThoracicJournal, 2014;15 (4): 136-141

 

Uyanusta Küçük F Ç, Türk Toraks Derneği ve Tütün Kontrolü Çalışmaları, STED, 2014, 23,50-53 http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/3/index.pdf

 

Elbek O, Kılınç O, Aytemur Z A, Akyıldız L, Uyanusta Küçük Ç, Özge C, Sağlam L, Bostan P, Dağlı E, Türkiye’de Tütün Kontrolü (Tobacco Control in Turkey ) ,Turk Toraks Dergisi,  http://toraks.dergisi.org/pdf/pdf_Toraksder_951.pdf

 

 

Duru S, Köker Y, Uyanusta Ç, Şencan N, Altaş B, Albayrak N, Ardıç S,İnfluenza A (H1N1) Virus Enfeksiyonlu Hastaların Klinik Analizi ( Clinical Analysis of Influenzae (H1N1) Virus Infected Patients ) , TurkToraks Dergisi: 2012 ; 13(2) :45-49

 

Yarkın T, Karakurt Z, Yazıcıoğlu Ö, Durucu M, Pazarlı P, Uyanusta Küçük Ç, Baran R, Ventilatory Management in Patients with Status Asthmaticus, Turkish Respiratory Journal, 2005;6:(3):153-158

 

Yılmaz A,Akkaya E,Güneylioğlu D, Düzgün S,Uyanusta Küçük Ç,Küçüker F, Spontaneous Pneumothorax Complicating Primary Lung Cancer: Analysis of Five Cases, Turkish Respiratory Journal, 2005;6:(1):56-58

 

Uyanusta Küçük Ç, Yılmaz A, Yılmaz A, Akkaya E, Computed tomography-guided transthoracic fine-needle aspiration in diagnosis of lung cancer: A comparison of single-pass needle and multiple-pass coaxial needle systems and the value of immediate cytological assessment, Respirology 2004; 9(3): 392-396

 

Yılmaz A, Akkaya E, Bayram Ü, Uyanusta Küçük Ç, Damadoğlu E, Atik Güngör S, Pulmoner Alveolar Mikrolitiyazisli Bir Olgu ( A case with Pulmonary Alveolar Microlitiasis); Akciğer Arşivi: 2004; 1: 40-42

 

Baran A, Ozşeker F, Güneylioğlu D, Bilgin S, Arslan S, Uyanusta Ç, Akkaya E, Sarkoidoz Yedi Yıllık Deneyim (Sarcoidosis Seven Years Experience) ; Aralık 2004, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-165

 

Bayram Ü, Uyanusta Küçük Ç, Küçüker F, Atik S, Damatoğlu E, Yılmaz A, Akkaya E, Endobronşial Tüberküloz (Endobronchial Tuberculosis); Göztepe Tıp Dergisi Mart 2004

 

Güneylioğlu D, Baran A, Bayramgürler B, Arslan S, Üskül B,  Uyanusta Ç, Caplan Sendromu : Bir Olgu Nedeniyle ( A Case with Caplan Syndrome ); Solunum Hastalıkları 2000; 11: 415-418

 

Güneylioğlu D, Özşeker F, Bilgin S, Uyanusta Küçük Ç, Akkaya E; Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The Effect on the Quality of Life of Sarcoidosis (The Effect of Sarcoidosis on the Quality of Life of the Affected Patients); Tüberküloz ve Toraks Dergisi : 2004 ; 52(1): 31-37

Uyanusta Küçük Ç,  Ersoy Y, Düzgün S, Altınsoy B, Bayram Ü, Çelik O, Yılmaz A, Akciğerin Atipik Karsinoid Tümörleri ( Atypical Carsinoids of Lungs )  Göztepe Tıp Dergisi 18(1):61-62, 2003

 

Arınç S, Arınç B, Bayal İ, Uyanusta Küçük Ç, Yaldız E, Bulum S, Karagöz T, Secondary Lingual Tuberculosis: A Case Report; Turkish Respiratory Journal 2003: 4(1) :23-26

 

Unver E, Guneylioglu D, Uzman O, Kucuker F, Uyanusta Küçük Ç, Yılmaz A; Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu (A Case of Synchronous Primer Lung Cancer ):Solunum Hastalıkları 2002; 13: 221-223

 

Yapılan Konuşmalar:

Tütün Bağımlılığı, Tütün Kontrolü ve Bırakma Yöntemleri, Çayyolu Semt Meclisi, 31 Ocak 2019, Ankara

Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi, Ankara İl Sağlık Md ve TTD Ankara Şube Ortak Toplantısı, 31 Mayıs 2018, Ankara

Açık Tütünden Nargileye, TTD 21.Yıllık Kongresi, 11-18 Nisan 2018 Antalya

Özel Durumlarda Sigara Bırakma, Tütün Kontrolü Kursu, TTD 21.Yıllık Kongresi, 11-18 Nisan 2018 Antalya

Astım ve Tütün Ürünleri , AID ve TTD Ankara Şube Dünya Astım Günü Toplantısı, 3 Mayıs 2017, Ankara

Kadınlarda, Gençlerde, Özel Gruplarda Sigara Bırakma Yardımı ( E-sigara ve nargile özelinde ), Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Yardımı Kursu, 5-9 Nisan 2017, Antalya

Kadın ve Tütün , TTD Ankara Şubesi ve Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği ile Toplumda Kadın ve Akciğer Sağlığı  Sempozyumu ,Aralık 2016, Ankara

Kanser Hastalarına Yaklaşım, Tütün Kontrolü Politikaları ve Sigara Bırakma Yöntemlerine İleri Yaklaşım, TTD 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya

İç Ortam Hava Kirliliği ve Tütün , 24 Ocak 2015 ,İstanbul

Tütün Kontrolü, TTD Mesleki Gelişim Kursu, 17-19 Ocak 2014

Göz Yaşartıcı Gazların Solunumsal ve Sistemik Etkileri, ODTÜ Sağlık Merkezi, Ekim 2013, Ankara

Tütün Endüstrisi Gençliği Kazandı mı?, TTD 16.Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya

Tütün Kontrolünde Gölge Raporlama, TTD Tütün Kontrolü Sempozyumu, Kasım 2012, İzmir,

2003-2015 arası SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde asistan eğitim toplantılarında çeşitli konularda sunumlar:

 • Anemiler, Ocak 2015

 • İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği ve Sağlık, Ocak 2015

 • Nadir Görülen Akciğer Hastalıkları , Mart 2014

 • Göz Yaşartıcı Gazların Solunumsal ve Sistemik Etkileri, Ekim 2013

 

Ödüller:

POSTER SONUMU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, TTD 17.Yıllık Kongresi, 2014

“Başkent Ankara’da Göz Yaşartan Gazlarla Karşılasan Bireylerin Solunum Sağlığı( 86

Olgunun Analizi)”

Çağla Filiz Uyanusta Küçük, Aslıhan Ilgaz, Hikmet Fırat, Tansu Ulukavak Çiftçi, Serdar Akpınar,

Bülent Çiftçi, Selma Fırat Güven, Selen Bilekli, Arif Müezzinoglu, Eda Uslu, Peri Arbak, Elif Dağlı

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now